date 2015-09-04T14:45:35

Aktiva Idrottsföräldrar till IFK Göteborg

Tillsammans med forskaren Nikolaus Koutakis arbetar vi med en utbildning för idrottsföräldrar runtom i Göteborg.

Aktuellt

Syftet med utbildningen är att verka för en tryggare och mer positiv atmosfär runt lagidrotten. Till grund för föräldrarnas utbildning ligger barnens åsikter och upplevelser kring träningar, matcher och i laget.

Utbildningen genomförs på flera föräldramöten   och avslutas med en överenskommelse mellan barn och föräldrar   kring hur man i fortsättningen ska göra för att skapa de bästa   förutsättningarna för en positiv och uppmuntrande stämning.

Läs mera på IFKs hemsida Länk till annan webbplats.