EFFEKT 7-9

Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra barn

Fokusområde Alkohol vänder sig till föräldrar med barn i årskurs 7-9. Målsättningen med programmet är att förebygga användandet bland unga genom att ge föräldrarna redskap att föra fram en tydlig förväntan och attityd mot ungas användande av alkohol.

Aktuellt

Precis som de andra Effektprogrammen bygger Alkohol på ett beprövat koncept där man på skolans ordinarie föräldramöten ger föräldrarna information om gränssättning och gemensamma överenskommelser med andra föräldrar. Föräldrarna får också en rad konkreta råd hur de kan hålla sina barn borta från alkohol. På så sätt förväntas även att ungdomars bruk av tobak och narkotika reduceras, eftersom ett tydligt samband finns.

Tre viktiga komponenter

Programmet består av tre viktiga komponenter:

  • Att göra föräldrar medvetna om att alkohol och unga är en prioriterad fråga
  • Att få föräldrar att känna att de fortfarande utövar ett stort inflytande över sina barns attityder och beteenden
  • Ge föräldrar konkreta råd om hur de kan göra för att påverka sina barn, hur de kan initiera konstruktiva dialoger med sina barn

Hur går det till?

Insatserna är riktade till föräldrar med barn i årskurs 7-9. De genomförs som strukturerade presentationer på 30 minuter som en del av ordinarie föräldramöten. Sammanlagt blir det sex tillfällen, en presentation varje termin. Det blir delvis påminnelser av tidigare budskap – vilket är en viktig komponent i metoden – men också viss variation för att upprätthålla intresset och alltid ge upplevt värde.

Vem håller i presentationen?

Ordinarie personal på skolan – exempelvis elevhälsopersonal eller pedagoger – utbildas till presentatörer för att kunna hålla engagerade möten i allmänhet och tobaksförebyggande information i synnerhet. Omfattningen av utbildningen är 2 arbetsdagar samt uppföljning och kontinuerlig handledning. Till presentationen får man tillgång till ett färdigt, effektivt och evidensbaserat presentationsmaterial.

Målsättning

Målsättningen med Effekt Alkohol är

  • Fler och mer engagerade föräldrar på skolans föräldramöten
  • Starkare relation mellan lärare och föräldrar
  • Elevernas bruk av alkohol reduceras
  • Ökad måluppfyllelse i skolan