EFFEKT – Sveriges mest spridda föräldrastödsprogram

Effekt är ett föräldraprogram om ungdomar och deras användande av alkohol, tobak och narkotika. Enligt Riksrevisionen är det Sveriges mest spridda föräldrastödsprogram. Syftet med det förebyggande programmet är att ge föräldrar kunskap om hur de ska kommunicera med sina barn, i syfte att skjuta upp debuten och minska användandet av alkohol, tobak och narkotika.

Effekt är en vidareutveckling av ÖPP (Örebro preventionsprogram), som utvecklades med hjälp av medel från Statens folkhälsoinstitut. FHI har även ansvarat för den nationella samordningen och spridningen av programmet.

Din kommun behöver betala en medlemsavgift för att få tillgång

Tidigare samordnades programmet av Örebro kommun, delvis med medel från dåvarande Folkhälsoinstitutet. I dagsläget har FHI inget uppdrag at samordna eller sprida föräldrastödsinsatser, och Örebro kommun varken kan eller får samordna ett nationellt föräldrastödsprogram.


Men alla svenska skolor och kommuner har fortfarande tillgång till Effektmaterialet. Kommunen behöver för detta betala en medlemsavgift som baseras på kommunens storlek, inga andra kostnader tillkommer. Information om kostnader och anmälan finner du här.

Internationell uppmärksamhet

Effekt är ett evidensbaserat program och finns omnämnt som ett s.k. ”promising program” i två av de internationellt mest prestigefyllda rankingsidorna för preventionsprogram: Blueprints Länk till annan webbplats. och Office of Justice programs.