Frågor & svar

Föregångaren till Effekt: ÖPP har nyligen utvärderats. Här är Statens Folkhälsoinstituts kommentarer och slutsatser.

Huvudbudskap i sammanfattning:Föräldrar är viktiga för ungdomars alkoholvanor. Studien visar att föräldrar fått ett restriktivare förhållningssätt. Det finns ingen annan liknande metod med starkare vetenskapligt stöd, även om detta stöd är begränsat. Vi ser utifrån detta ingen anledning att avråda från användning av ÖPP, men fler uppföljningar och utvärderingar välkomnas. Alkoholförebyggande arbete bygger på en kombination av insatser och tillgänglighetsbegränsande insatser är av central betydelse.

En sammanfattning av studien och länk till fulltext av studien finns här → Länk till annan webbplats.