Våra utbildningar

Utbildningar i såväl EFFEKT 7-9 som
4-6 kommer framförallt ges i vår.

EFFEKT 4-6 utbildningar kommer till en början att ges av Koutakis förutom i Malmö där det finns utbildade EFFEKT 4-6 instruktörer.

Ni kan anmäla ert intresse för utbildning i kontaktformuläret så kontaktas ni via e-post eller telefon.

Aktuellt

Kommande utbildningstillfällen